• Free Shipping on all Orders $100
  • Phone: +84 967-47-8588

Sub menu

Bí quyết của các nhà sản xuất rượu vang đá là sử dụng nho đã bị đông lạnh khi vẫn còn trên cây, ép nước những trái nho đang đóng tuyết và lên men thứ nước trái cây này. Khi nhiệt độ xuống thấp làm cho nho ở trên cành cũng phải đóng băng là […]